Loka Tarjamah Otomatis Basa Indonésia - Basa Sunda

© 2007-2009. Program diserat ku Dian Tresna Nugraha. Dipedar kalawan lisénsi bébas GNU Vérsi 2
Kode sumberna (ZIP) | Dokuméntasi (PDF)

[KACA UTAMA]
Vérsi Béta : Tarjamahan Indonésia-Sunda sacara otomatis tina: